Trang chủ CẨM NANG SỬ DỤNG Break-in lưỡi cưa

Break-in lưỡi cưa

BREAK-IN lưỡi cưa!

Giúp kéo dài tuổi thọ một lưỡi cưa mới.

 

Break-in lưỡi cưa là gì?

Một lưỡi cưa mới sẽ có răng sắc cạnh. Để chịu được những áp lực cắt khi được sử dụng trên máy cưa vòng, cần có thủ thuật Break-in lưỡi cưa để răng cưa có một R góc cắt tốt hơn.

Nếu không thực hiện thủ thuật này thì lưỡi cưa sẽ bị hư hỏng tại đỉnh răng, dẫn đến giảm tuổi thọ của lưỡi cưa.

Tại sao phải Break-in lưỡi cưa?

Hoàn thành một thủ thuật Break-in chính xác trên lưỡi cưa mới sẽ gia tăng đáng kể tuổi thọ của nó.

 

Vậy, Break-in một lưỡi cưa mới như thế nào?

Đầu tiên lắp lưỡi cưa vòng lên máy và điều chỉnh độ căng đúng.

B1: Chọn tốc độ chạy của lưỡi cưa thích hợp với vật liệu cần cắt.

B2: Giảm tỉ lệ lực ăn vật liệu để đạt được tỉ lệ cắt còn 20% đến 50% mức bình thường (vật liệu mềm thì cho tỉ lệ lực ăn lớn hơn so với vật liệu cứng).

B3: Bắt đầu cắt mạch thứ nhất ở mức đã được giảm tỉ lệ ăn vật liệu (20% đến 50% mức bình thường). Khi chắc chắn rằng các răng cưa đã cắt vào vật liệu và đã hình thành phoi cưa, ta tiến hành điều chỉnh tốc độ chạy của lưỡi cưa ở mức nhỏ và theo dõi vì có thể điều này sẽ khiến xảy ra độ rung / ồn.

+ Trong mạch cưa đầu tiên: tăng nhẹ dần tỉ lệ ăn vật liệu một khi lưỡi cưa đã hoàn thành vào chi tiết gia công.

+ Với mạch cắt tiếp theo: tăng dần tỉ lệ ăn vật liệu cho đến khi đạt đến tỉ lệ cắt bình thường.

 

Như vật, ta đã hoàn thành thủ thuật Break-in lưỡi cưa.

 

ĐỐI TÁC