Trang chủ CẨM NANG SỬ DỤNG Break-in lưỡi cưa

Break-in lưỡi cưa

Break-in lưỡi cưa vòng

Giúp kéo dài tuổi thọ của một lưỡi cưa mới.

Break-in lưỡi cưa vòng là gì?

Một lưỡi cưa mới sẽ có răng sắc cạnh. Để chịu được những áp lực cắt khi sử dụng trong máy cưa vòng, cần có thủ thuật Break-in lưỡi cưa để răng cưa có một R góc cắt tốt hơn.

Nếu không thực hiện thủ thuật này thì lưỡi cưa sẽ bị hư hỏng tại đỉnh răng, dẫn đến giảm tuổi thọ của lưỡi cưa vòng.

Tại sao phải Break-in lưỡi cưa vòng?

Hoàn thành thủ thuật Break-in chính xác trên lưỡi cưa mới sẽ gia tăng đáng kể tuổi thọ của nó.

Vậy, Break-in một lưỡi cưa vòng mới như thế nào?

Vận hành trên máy:

1/ Chọn tốc độ chạy của lưỡi cưa thích hợp với vật liệu cần cắt.

2/ Giảm tỉ lệ ăn vật liệu để đạt được tỉ lệ cắt 20% đến 50% mức bình thường (tùy thuộc vào vật liệu mềm thì cho tỉ lệ ăn lớn hơn so với vật liệu cứng hơn…).

3/ bắt đầu cắt mạch thứ nhât ở mức đã được giảm tỉ lệ ăn vật liệu. Khi chắc chắn rằng các răng cưa đã cắt vào vật liệu và đã hình thành mạt cưa. Ta tiến hành điều chỉnh tốc độ chạy của lưỡi cưa ỡ mức nhỏ và theo dõi vì có thể điều này sẽ khiến máy có độ ồn/rung.

4/ Trong mạch cắt đầu tiên: tăng nhẹ dần tỉ lệ ăn vật liệu một khi lưỡi cưa đã đi hoàn toàn vào vật liệu.

5/ Với mạch tiếp theo: tăng dần tỉ lệ ăn vật liệu cho đến khi đạt đến tỉ lệ cắt bình thường.

Như vậy, ta đã hoàn thành thủ thuật Break-in lưỡi cưa vòng.

ĐỐI TÁC