Cách cuộn và mở lưỡi cưa vòng / How to fold & unfold a bandsaw blade.

Cách cuộn và mở một lưỡi cưa vòng đơn giản và hiệu quả nhất.

Lưu ý: Nên đeo găng tay.

Hãy đăng nhập để xem clip tại đây: https://youtu.be/kETfspFjmoA

Bước 1

Bước 2

 

Bước 3

 

Bước 4

Cách cuộn và mở một lưỡi cưa vòng đơn giản và hiệu quả nhất.

Lưu ý: Nên đeo găng tay.

Hãy đăng nhập để xem clip tại đây: https://youtu.be/kETfspFjmoA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Được đăng vào

Viết bình luận