Cách đo kích cỡ lưỡi cưa vòng

Các bước đo chu vi lưỡi cưa vòng trên máy:

1/ Điều chỉnh hai bánh đà cách xa mức lớn nhất.

2/ Tìm chiều dài D (tâm trục của 2 bánh đà)

3/ Tìm bán kính của 2 bánh đà (R1 và R2).

4/ CHU VI của LƯỠI CƯA VÒNG = (R1 x 3.1416) + (R2 x 3.1416) + (2 x D).

 

 

Được đăng vào

Viết bình luận