Thiên Lộc Phát

Hướng dẫn thanh toán

Quý khách vui lòng chọn hình thức thanh toán sau 

1. Thanh toán và nhận hàng tại công ty 

2. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng