Thiên Lộc Phát

Lưỡi cưa vòng kim loại

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Khả năng cưa được các loại thép khó cưa mà các lưỡi cưa khác không thể cưa được.

Kích cỡ chính xác cho từng loại máy.

Bước răng đa dạng phù hợp cho từng loại thép và kích cỡ vật liệu cần cưa.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng