Trang chủ Sản Phẩm

Sản Phẩm

Lưỡi cưa vòng ALFA M51 – Made in India

Lưỡi cưa vòng ALFA M51 – Made in India Là dòng sản phẩm lưỡi cưa vòng chủ đạo của hãng...

Lưỡi cưa vòng Pilana M51 Grindcut (+ TiN**)

Lưỡi cưa vòng Pilana M51 Grindcut (+ TiN**) Đây là phiên bản lưỡi cưa vòng cao cấp nhất của hãng...

Lưỡi cưa vòng Pilana M51 Massive Profi

Lưỡi cưa vòng Pilana M51 Massive Profi Là dòng lưỡi cưa vòng phù hợp cưa các mác thép cứng. Đặc...

Lưỡi cưa vòng Pilana M42 Profile

Lưỡi cưa vòng PILANA M42 PROFILE – Đặc điểm: +) Kiểu răng gù, góc cào hướng nhẹ về phía trước...